สมัครสมาชิกใหม่
 
  คำแนะนำ  
 
ระบบ Cardiac Surgical Database Registry จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ทำการผ่าตัด
ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสามารถรายงานผลการผ่าตัดของผู้ป่วย
มายังสมาคมได้สะดวกรวดเร็ว และทันต่อเวลา
ทั้งนี้ทางสมาคมมีหน้าที่ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและ
ทันสมัยโดยประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง
หากท่านยังไม่มีชื่อสมาชิกกับรหัสสมาชิกกรุณาติดต่อทางสมาคมที่ pantpis@yahoo.com
   
   
 
   
 
 

 
 
ระบบสมาชิก
 
         
ชื่อสมาชิก :
 
     
รหัสสมาชิก :
 
 
 
         
 
   
 
     
   Cardiac Surgiccal Database Registry

     © Copyright 2005